مدیران صندوق

مدیران صندوق

    مدیرعامل صندوق:

  • آقای دکتر محمدعلی بحرینی


    هیئت‌مدیره صندوق

آقای دکتر سعید سرکار     رئیس هیئت‌ مدیره
آقای ابراهیم حاج ابراهیمی   نائب رئیس
آقای میر جواد نگارنده   عضو هیئت‌ مدیره

​       

 

0%