• English Website
 • 0%
  صدور انواع ضمانت‌نامه شامل پیش‌پرداخت، حسن اجرای تعهدات و شرکت در مناقصه

  صدور انواع ضمانت‌نامه شامل پیش‌پرداخت، حسن اجرای تعهدات و شرکت در مناقصه

  صندوق به عنوان یک نهاد مالی معتبر و مورد قبول کارفرماهای مختلف از جمله وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های بزرگ، ضمانت‌نامه‌های زیر را بعد از انجام مراحل اعتبارسنجی و اخذ ضمانت‌های لازم،  در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار می‌دهد:

  • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصات؛
  • ضمانت‌نامه دریافت پیش‌پرداخت قراردادها؛
  • ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات؛
  • ضمانت‌نامه کسور وجه­الضمان؛
  • ضمانت‌نامه گمرکی.