راهنمای تشکیل پرونده برای دریافت خدمات مالی

راهنمای تشکیل پرونده برای دریافت خدمات مالی

1- اقدامات متقاضی
1-1- ارسال اطلاعات اولیه و مدارک مربوطه: متقاضیان محترم جهت اخذ انواع خدمات مالی این صندوق شامل تسهیلات، مشارکت در سرمایه گذاری، صدور انواع ضمانت نامه و … لازم است آیین نامه ارزیابی را به طور کامل مطالعه و فایل ها را از لینک های زیر دانلود کرده؛ به همراه سایر موارد درخواست شده در فایل شامل مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات و ضمانت نامه تکمیل نموده و به نشانی الکترونیکی NanoFund.2011@gmail.com ارسال نمایند . بعد از یک روز کاری، دریافت اطلاعات تایید خواهد شد.

نکته 1: بارگذاری مدارک و تشکیل پرونده برای متقاضیان استفاده از تسهیلات لیزینگ از طریق پرتال iranlabexpo.ir کارتابل خریداران و فروشندگان صورت می گیرد.
نکته 2: تمامی فایل ها بایستی در قالب فایل الکترونیکی به این صندوق ارسال گردند، لازم به ذکر است ارسال مدارک به صورت فیزیکی مورد قبول نیست.
نکته 3: نحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده در ارسال الکترونیکی باید از لینک نحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده دریافت و طبقه بندی گردد.
نکته 4: ابتدا لازم است فایل نحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده، دریافت و مدارک متقاضی بر اساس آن به صورت الکترونیکی ارسال گردد .
جهت دریافت فرم مورد نظر خود روی آن کلیک کنید :
1. مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات و ضمانت نامه
2. فرم اطلاعات درخواست تسهیلات و طرح
3. فرم رضایتنامه اعتبار سنجی
4. فرم مشخصات مدیران شرکت

نکته 5: تنها در صورتی شرکت وارد مرحله ارزیابی می گردد که تمامی مدارک موردنیاز به صندوق ارسال گردد و تشکیل پرونده به طور کامل انجام گیرد، در صورت عدم پرداخت هزینه ارزیابی، کارگروه اعتباری هیچ اقدامی در رابطه با پرونده متقاضی انجام نخواهد داد.
2-1- واریز هزینه تشکیل پرونده و اعتبارسنجی: متقاضی باید هزینه مربوط به تشکیل پرونده را طبق جدول شماره یک به یکی از روش های زیر واریز نماید:
- حساب بانک ملی، شماره حساب 0215419548007 به نام صندوق توسعه فناوری نانو.
- شماره کارت 1415 9962 9918 6037 بانک ملی به نام صندوق توسعه فناوری نانو.
- شماره شبا : IR30 0170 0000 0021 5419 5480 07
"جدول شماره یک"

ردیف مبلغ درخواست تسهیلات (ریال) ارزیابی طرح ها در تهران (ریال) ارزیابی خارج از تهران (ریال)
1 تسهیلات تا مبلغ 500،000،000 6،000،000 8،000،000
2 تسهیلات بیش از مبلغ 500،000،000 ریال تا مبلغ 2،000،000،000 ریال 9،000،000 11،000،000
3 تسهیلات بیش از مبلغ 2،000،000،000 الی 5،000،000،000 14،000،000 16،000،000
4 بیش از مبلغ 5،000،000،000 بنا به مورد بنا به مورد

 

 

 

 

نکته 6: ارسال مدارک و واریز هزینه ارزیابی صرفاً جهت بررسی طرح و اعتبارسنجی شرکت می باشد و هیچ گونه تعهدی برای صندوق، بابت ارائه خدمات مالی ایجاد نمی کند .
3-1- ارسال نامه درخواست: به منظور گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی، متقاضی باید درخواست خود را به صورت کتبی همراه با ملحقات و پیوست ها به رایانامه صندوق ارسال نماید .
. در نامه درخواست ضمانت نامه باید مبلغ ضمانت نامه، نوع ضمانت نامه، ذینفع و تاریخ سررسید آن مشخصاً قید گردد .
. در نامه درخواست تسهیلات باید مبلغ تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت، نوع تسهیلات و محل هزینه کرد آن مشخصاً قید گردد .
2- اقدامات مربوط به صندوق توسعه فناوری نانو
1-2- اعتبارسنجی و اعلام سقف اعتباری متقاضی: این مرحله شامل بررسی مدارک ارسالی از طرف متقاضی، اخذ استعلام های لازم و بازدید از محل فعالیت شرکت است که طی 10 روز کاری انجام می گیرد .
2-2- تنظیم قرارداد: قرارداد و اسناد مربوط به درخواست متقاضی توسط واحد مربوطه تنظیم و به متقاضی به منظور انعقاد قرارداد اطلاع رسانی می شود .
3-2- عقد قرارداد در محل صندوق: کلیه مدارک و ملزومات مهم به منظور عقد قرارداد توسط مسئول قراردادها به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد

0%