راهنمای تشکیل پرونده برای دریافت خدمات مالی

راهنمای تشکیل پرونده برای دریافت خدمات مالی

1- اقدامات متقاضی
1-1- ارسال اطلاعات اولیه و مدارک مربوطه: متقاضیان محترم جهت اخذ انواع خدمات مالی این صندوق شامل تسهیلات، مشارکت در سرمایه گذاری، صدور انواع ضمانت نامه و … لازم است آیین نامه ارزیابی را به طور کامل مطالعه و فایل ها را از لینک های زیر دانلود کرده؛ به همراه سایر موارد درخواست شده در فایل شامل مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات و ضمانت نامه تکمیل نموده و به نشانی الکترونیکی NanoFund.2011@gmail.com ارسال نمایند . بعد از یک روز کاری، دریافت اطلاعات تایید خواهد شد.

نکته 1: بارگذاری مدارک و تشکیل پرونده برای متقاضیان استفاده از تسهیلات لیزینگ از طریق پرتال iranlabexpo.ir کارتابل خریداران و فروشندگان صورت می گیرد.
نکته 2: تمامی فایل ها بایستی در قالب فایل الکترونیکی به این صندوق ارسال گردند، لازم به ذکر است ارسال مدارک به صورت فیزیکی مورد قبول نیست.
نکته 3: نحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده در ارسال الکترونیکی باید از لینک نحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده دریافت و طبقه بندی گردد.
نکته 4: ابتدا لازم است فایل نحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده، دریافت و مدارک متقاضی بر اساس آن به صورت الکترونیکی ارسال گردد .
جهت دریافت فرم مورد نظر خود روی آن کلیک کنید :
1. مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات و ضمانت نامه
2. فرم اطلاعات درخواست تسهیلات و طرح
3. فرم رضایتنامه اعتبار سنجی
4. فرم مشخصات مدیران شرکت

نکته 5: تنها در صورتی شرکت وارد مرحله ارزیابی می گردد که تمامی مدارک موردنیاز به صندوق ارسال گردد و تشکیل پرونده به طور کامل انجام گیرد.

نکته 6: ارسال مدارک صرفاً جهت بررسی طرح و اعتبارسنجی شرکت می باشد و هیچ گونه تعهدی برای صندوق، بابت ارائه خدمات مالی ایجاد نمی کند .
2-1- ارسال نامه درخواست: به منظور گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی، متقاضی باید درخواست خود را به صورت کتبی همراه با ملحقات و پیوست ها به رایانامه صندوق ارسال نماید .
3-1- در نامه درخواست ضمانت نامه باید مبلغ ضمانت نامه، نوع ضمانت نامه، ذینفع و تاریخ سررسید آن مشخصاً قید گردد .
4-1- در نامه درخواست تسهیلات باید مبلغ تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت، نوع تسهیلات و محل هزینه کرد آن مشخصاً قید گردد .
2- اقدامات مربوط به صندوق توسعه فناوری نانو
1-2- اعتبارسنجی و اعلام سقف اعتباری متقاضی: این مرحله شامل بررسی مدارک ارسالی از طرف متقاضی، اخذ استعلام های لازم و بازدید از محل فعالیت شرکت است که طی 10 روز کاری انجام می گیرد .
2-2- تنظیم قرارداد: قرارداد و اسناد مربوط به درخواست متقاضی توسط واحد مربوطه تنظیم و به متقاضی به منظور انعقاد قرارداد اطلاع رسانی می شود .
3-2- عقد قرارداد در محل صندوق: کلیه مدارک و ملزومات مهم به منظور عقد قرارداد توسط مسئول قراردادها به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد

0%