خانه

صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو یک نهاد مالی تخصصی در حوزه توسعه و تقویت کسب و کارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته است. این صندوق بر اساس مصوبه یازدهمین جلسه کارگروه هماهنگی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه (ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) در سال 1390 تأسیس گردیده است. اهداف صندوق : - حمایت از توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان - تسهیل فرآیند تجاری‌سازی با ابزارهای مالی و مدیریتی - حمایت از توسعه نوآوری و کارآفرینی فناورانه - کمک به کارآفرینی سازمانی در حوزه فناوری‌های پیشرفته

خدمات صندوق

کمک به توسعه کسب‌وکارها کمک به توسعه کسب‌وکارها
کمک به توسعه کسب‌وکارها

کمک به توسعه کسب‌وکارهای فناور موجود و رفع موانع بنگاه‌ها در تجاری‌سازی صندوق علاقه‌مند است با صاحبان کسب‌وکارها تعامل کرده و بهترین ابزارها و مدل‌های تأمین مالی را به آن‌ها ارائه نموده و با توان مالی و مدیریتی خود بیشترین تأثیر را در بهینه‌سازی توان بنگاه صرف نماید. بدیهی است مدل‌های مختلفی برای این نوع تعاملات قابل‌تعریف است. یک مسیر آن سهامداری صندوق در این کسب‌وکارها است. البته سهامداری صندوق به‌صورت دائمی نبوده و صندوق بعد از ورود و توانمندسازی بنگاه، به دنبال راهکاری مختلف برای خروج خواهد رفت. ارائه سهام برای فروش، همواره یکی از راهکارهای نهادهای مالی برای استفاده بهینه از منابع مالی خود در دیگر حوزه‌ها است. ازاین‌رو ارائه سهام در بازار بورس یا هر خریدار دیگر به‌شدت موردتوجه صندوق خواهد بود. مدل کسب‌وکاری صندوق به‌صورت خلاصه خریدوفروش شرکت (بخشی از سهام آن) یا به‌عبارت‌دیگر ورود به شرکت با سهامداری بخشی از سهام، ارتقا آن و سپس خروج از آن است.

کمک به توسعه کسب‌وکارها کمک به توسعه کسب‌وکارها
کمک به توسعه کسب‌وکارها

کمک به توسعه کسب‌وکارهای فناور موجود و رفع موانع بنگاه‌ها در تجاری‌سازی صندوق علاقه‌مند است با صاحبان کسب‌وکارها تعامل کرده و بهترین ابزارها و مدل‌های تأمین مالی را به آن‌ها ارائه نموده و با توان مالی و مدیریتی خود بیشترین تأثیر را در بهینه‌سازی توان بنگاه صرف نماید. بدیهی است مدل‌های مختلفی برای این نوع تعاملات قابل‌تعریف است. یک مسیر آن سهامداری صندوق در این کسب‌وکارها است. البته سهامداری صندوق به‌صورت دائمی نبوده و صندوق بعد از ورود و توانمندسازی بنگاه، به دنبال راهکاری مختلف برای خروج خواهد رفت. ارائه سهام برای فروش، همواره یکی از راهکارهای نهادهای مالی برای استفاده بهینه از منابع مالی خود در دیگر حوزه‌ها است. ازاین‌رو ارائه سهام در بازار بورس یا هر خریدار دیگر به‌شدت موردتوجه صندوق خواهد بود. مدل کسب‌وکاری صندوق به‌صورت خلاصه خریدوفروش شرکت (بخشی از سهام آن) یا به‌عبارت‌دیگر ورود به شرکت با سهامداری بخشی از سهام، ارتقا آن و سپس خروج از آن است.

توضیحات بیشتر

نهادها و سازمان های مرتبط

105025 105025
105025

تعداد افراد تحت پوشش

3650 3650
3650

تعداد پروژه های تحت پوشش

265250000000 265250000000
265250000000

تومان حمایت مالی انجام شده

استعلام ضمانت نامه

استعلام ضمانت نامه

عدد 6 رقمی

عدد 6 رقمی

تغییر تصویر

افزودن ماژول جدید
0%